Nyheter

Nasjonal strategi for pollinatorer

Nasjonal strategi for pollinatorer

Regjeringen skal lage en nasjonal strategi for å sikre mangfoldet av villbier og andre pollinerende insekter. NGF har kommet med sine innspill. - Å ta vare på pollinatorene har en egenverdi, samtidig kan vi se det som en del av en lønnsom strategi, sier generalsekretær Katrine Røed Meberg.Les mer

Forlengelse av godkjenning av glyfosat

Forlengelse av godkjenning av glyfosat

Mattilsynet melder at EU-kommisjonen valgte å forlenge godkjennelsen for ugressmiddelet glyfosat med maksimum 18 måneder. Det har i den siste tiden vært usikkert om kommisjonen ville godkjenne forlengelsen. Den gamle godkjenningen gikk ut 30. juni, og kommisjonen la inn en godkjenning dagen før. Godkjennelsen varer ut 2017. Les mer

Statens tilbud: 90 millioner for jordbruksoppgjøret

Statens tilbud: 90 millioner for jordbruksoppgjøret

Staten tilbyr bøndene 90 millioner kroner i årets jordbruksoppgjør. Energirådgivingen skal videreføres og målprisene økes, er noen av forslagene. Landbruket ba om en økning på 860 millioner kroner. Nå starter forhandlingene.Les mer