Nyheter

Gartneren i det grønne skiftet

Gartneren i det grønne skiftet

- Vi jobber for verdens beste bransje, med verdens beste produkter. Les hva generalsekretær Katrine Røed Meberg sier om GARTNER 2016 til Nationen.Les mer

Stor oppslutning om GARTNER 2016

Stor oppslutning om GARTNER 2016

GARTNER 2016 ble en stor suksess med over 200 deltakere. Takk til alle som gjorde dette til et flott arrangement! Vi i sekretariatet gleder oss allerede til neste år og vil gjerne ha din tilbakemelding.Les mer

– Miljødebatten bør over frå Tesla til landbruk

– Miljødebatten bør over frå Tesla til landbruk

– Miljødebatten bør over frå Tesla til landbruk, sier NGF- styreleder Eystein Ruud i dagens Nationen. Han sier at norske gartnarar kan bidra kraftig til det grønne skiftet om politikerne legger rammevilkårene til rette.Les mer

Statsbudsjettet for 2017

Statsbudsjettet for 2017

Regjeringens forslag til statsbudsjettet for 2017 innebærer økning i CO2-avgiften på fyringsolje. CO2-avgiften for LPG og naturgass prisjusteres og veksthusnæringens fritak for CO2-avgift opprettholdes. Det foreslås også at aksjeselskap skal få jordbruksfradrag og at blomsterproduksjonen skal omfattes av fradraget.Les mer

Nasjonal strategi for pollinatorer

Nasjonal strategi for pollinatorer

Regjeringen skal lage en nasjonal strategi for å sikre mangfoldet av villbier og andre pollinerende insekter. NGF har kommet med sine innspill. - Å ta vare på pollinatorene har en egenverdi, samtidig kan vi se det som en del av en lønnsom strategi, sier generalsekretær Katrine Røed Meberg.Les mer